Aanvullende Openbaar Vervoer AOV

  • Beschrijving: Aantal ritten per periode met Aanvullende Openbaar Vervoer (AOV) gebaseerd op de facturen vanaf 1-1-2015.

Het databestand bevat de volgende velden:

  • woonplaats: De plaats waarin de cliënt woonachtig is
  • wijk: De wijk waarin de cliënt woonachtig is
  • buurt: De buurt waarin de cliënt woonachtig is
  • periode: Periode waarop de ritten betrekking hebben
  • aantal_ritten_in_periode: Het aantal ritten in de aangegeven periode
  • aantal_passagiers_in_periode: Het aantal pasagiers in de aangegeven periode
  • aantal_kilometers_per_periode: Het aantal gereden kilometers in de aangegeven periode
  • gemiddeld_aantal_km_per_rit: Het gemiddeld aantal gereden kilometers per rit in de aangegeven periode

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron Administratie Zaanstad
Laatst gewijzigd februari 21, 2019, 09:00 (CET)
Gecreëerd april 26, 2017, 18:41 (CEST)
Contact naam Zaanstad
Contact uri https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=3821
Taal Nederlands
Thema zorg-en-gezondheid
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zaanstad
Versie opmerkingen initeele versie
Update frequentie Dagelijks
Periode vanaf 1-1-2015 t/m heden
SubThema WMO voorzieningen