Biodiversiteit Flora Aandachtsoorten Kilometerhok

Deze kaart toont de verspreiding van de Flora aandachtsoorten (AS) in Utrecht. Aandachtsoorten zijn een selectie van de Rode Lijst soorten, namelijk alleen de (ernstig) bedreigde soorten, aangevuld met de Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijnsoorten en enkele specifiek voor de provincie Utrecht belangrijke soorten. Zie het supplement biodiversiteit van de Natuurvisie voor meer informatie. Het betreft vaatplanten, paddestoelen, mossen en korstmossen.

De gegevens zijn in oktober 2017 betrokken uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Voor de Aandachtsoorten is het beginjaar 1990. De kaarten tonen per soortgroep het aantal soorten per KM hok.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
Aanmelder Dataplatform
GUID 568e3bb5-a965-4ed2-a8df-4e62d969791a
dcat_issued 2017-11-10
dcat_modified 2017-11-01
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreƫerd maart 4, 2019, 11:44 (CET)
Laatst gewijzigd maart 13, 2019, 08:27 (CET)