Geneesmiddelen personen

Dataset mbt personen met verstrekte geneesmiddelen in het jaar 2014. Deze tabel bevat cijfers over het aantal en het percentage personen die op enig moment in verslagjaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen. De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd, geslacht, gemeente en bovenliggende regionale indelingen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Zorg en Gezondheid
Contact URI
Contact email
Publisher URI CBS
Publisher email opendata@utrecht.nl
spatial
temporal
Gecreëerd februari 22, 2017, 14:05 (CET)
Laatst gewijzigd februari 23, 2017, 16:03 (CET)