GES-contouren geur - veehouderijen

De geurbelasting als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren (Geurcontouren in ouE/m3) en op kaarten weergegeven. Alle woningen en gevoelige bestemmingen die in de verschillende GES-contouren gelegen zijn, zijn eveneens in beeld gebracht. Doel is inzicht in knelpunten in de bestaande situatie en in de aanwezige risico’s bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit inzicht kunnen keuzes onderbouwd worden.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
Aanmelder Dataplatform
GUID 29679e98-4ecd-4c9b-863c-2e8c7169e37f
dcat_modified 2016-03-24
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreëerd maart 4, 2019, 11:31 (CET)
Laatst gewijzigd maart 11, 2019, 11:48 (CET)