Habitattypen - kritische depositiewaarden van stikstof

Kritische depositiewaarden van stikstof voor de habitattypen van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten in de provincie Utrecht.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
Aanmelder Dataplatform
GUID a47f9761-0546-4ecb-b5cc-5e7ab48fd2ca
dcat_modified 2015-02-03
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreƫerd maart 4, 2019, 11:46 (CET)
Laatst gewijzigd maart 11, 2019, 12:09 (CET)