GML3

URL: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_fauna/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=Habitattypen_kritische_depositiewaarden_van_stikstof&outputFormat=GML32

Uit de dataset abstract

Kritische depositiewaarden van stikstof voor de habitattypen van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten in de provincie Utrecht.Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1...

Bron: Habitattypen - kritische depositiewaarden van stikstof

Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd Onbekend
Gecreƫerd Onbekend
Formaat GML3
Licentie CC-0
Licentie cc-0
Documentatie
Taal
Metadata Taal
Volgens standaard
Standaard versie
Geografie aanwezig