Interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar. Een interferentiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een interferentiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
Aanmelder Dataplatform
GUID f58be3cf-5c4a-4438-aa06-6e5c19eca208
dcat_modified 2018-11-03
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreƫerd maart 4, 2019, 11:46 (CET)
Laatst gewijzigd maart 11, 2019, 12:11 (CET)