Interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Een interferentiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een interferentiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 14, 2019, 17:44 (CET)
Gecreƫerd januari 8, 2019, 09:56 (CET)
Contact naam Provincie Utrecht
Contact e-mail GIS@provincie-utrecht.nl
Taal Nederlands
Data-eigenaar Provincie Utrecht
dcat_modified 2018-11-03
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
GUID f58be3cf-5c4a-4438-aa06-6e5c19eca208