GeoJSON

URL: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_3_energie_klimaat_lucht/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=Interferentiegebieden_bodemenergiesystemen&outputFormat=application/json

Uit de dataset abstract

Binnen een interferentiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel...

Bron: Interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd Onbekend
Gecreƫerd Onbekend
Formaat GeoJSON
Licentie CC-0
Licentie cc-0
Documentatie
Taal
Metadata Taal
Volgens standaard
Standaard versie
Geografie aanwezig Ja