Jongeren AWBZ 2011-2014
DONL DONL success success

Jongeren met een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) indicatie in Utrecht in de jaren 2011 tm 2014. Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd). De indicaties zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg en door de Bureaus Jeugdzorg.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Bestuur
Contact URI
Contact email
Publisher URI CBS
Publisher email opendata@utrecht.nl
spatial
temporal 2011-2014
Gecreƫerd februari 22, 2017, 21:14 (CET)
Laatst gewijzigd november 24, 2021, 21:05 (CET)