Landbouw

Dataset mbt landbouw in Utrecht in de jaren 2014 tm 2016. Deze tabel bevat gegevens vanaf gemeenteniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema Landbouw
Contact URI
Contact email
Publisher URI CBS
Publisher email opendata@utrecht.nl
spatial
temporal
Gecreƫerd februari 22, 2017, 14:44 (CET)
Laatst gewijzigd februari 23, 2017, 16:06 (CET)