Leerplichtmeldingen (in ontwikkeling)
DONL DONL error error

  • Beschrijving: Verzuim, vroegtijdige schoolverlaters en aantal leerlingen per periode.

Het databestand bevat de volgende velden:

  • woonplaats: De plaats waarin de leerling woonachtig is
  • wijk: De wijk waarin de leerling woonachtig is
  • buurt: De buurt waarin de leerling woonachtig is
  • periode: Periode waarop de leerplicht betrekking heeft
  • School: De school waarop de leerling de studie volgt
  • Niveau: Het opledingsniveau waarop de leerling de studie volgt
  • Wel of niet op school : Niet is vroegtijdig verlaten
  • Aantal dagen verzuim per periode: Het aantal dagen waarop de leerling verzuimt heeft per periode

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Onderwijs en Wetenschap
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Naam contactpunt Dataplatform
E-mail contactpunt support@civity.nl
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Uitgiftedatum 22-03-2017
Updatefrequentie onbekend
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreƫerd maart 22, 2017, 10:22 (CET)
Laatst gewijzigd november 24, 2021, 20:52 (CET)