CSV

URL: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_2_2_natuur_natuurbeheerplan/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=Natuurbeheerplan_2020_Wijzigingen_te_ontwikkelen_natuur&outputFormat=csv

Uit de dataset abstract

In het natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 is de begrenzing van natuurterreinen aangegeven. Voor elk type begrenzing gelden andere mogelijkheden. Kijk hiervoor in het natuurbeheerplan.

Bron: Natuurbeheerplan 2020 - Wijzigingen te ontwikkelen natuur (Ontwerp)

Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.

Data woordenboek

Kolom Type Label Omschrijving
FID text
SHAPE text
GEWIJZIGD text
BEGRENZINGEN_1 text
FID_NBP2020_BEGRENZINGEN numeric
BEGRENZINGEN text
FID_NBP2019_BEGRENZINGEN numeric
OBJECTID numeric

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd Onbekend
Gecreëerd Onbekend
Formaat CSV
Licentie CC-0
Licentie cc-0
Documentatie
Taal
Metadata Taal
Volgens standaard
Standaard versie
Geografie aanwezig