Technisch potentieel gemalen (koude)

De potentiële hoeveelheid koude (GJ/jaar) die op basis van de huidige technische mogelijkheden uit een gemaal kan worden gewonnen.

Voor de concepten waterlopen (& plassen) en gemalen vormt de beschikbare opslagcapaciteit van de ondergrond voor energieopslag een bepalende factor. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
Aanmelder Dataplatform
GUID 9ae79456-dbbd-4fe6-8a19-04b9e831dc86
dcat_modified 2017-10-27
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreëerd maart 4, 2019, 11:43 (CET)
Laatst gewijzigd maart 11, 2019, 12:06 (CET)