KML

URL: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_3_energie_klimaat_lucht/wfs?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=Technisch_potentieel_gemalen_koude&outputFormat=kml

Uit de dataset abstract

De potentiële hoeveelheid koude (GJ/jaar) die op basis van de huidige technische mogelijkheden uit een gemaal kan worden gewonnen. Voor de concepten waterlopen (& plassen) en gemalen...

Bron: Technisch potentieel gemalen (koude)

Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.

Additionele informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd Onbekend
Gecreëerd Onbekend
Formaat KML
Licentie CC-0
Licentie cc-0
Documentatie
Taal
Metadata Taal
Volgens standaard
Standaard versie
Geografie aanwezig