Uitkeringen levensonderhoud uitstroom
DONL DONL success success

 • Beschrijving: De uitstroom uit de uitkering levensonderhoud per regeling, wijk, jaar en maand over de afgelopen 7 jaar.

Het gaat hierbij om de volgende regelingen:

 • PW_ink: Participatiewet inkomen (voorheen WWB).
 • WIJ: Wet Investeren in Jongeren (2009 tm 2011 daarna overgegaan in WWB).
 • IOAW: Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers.
 • IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Het databestand bevat de volgende velden:

 • jaar: Het jaar van beëindiging uitkering levensonderhoud [numeriek].
 • maand: De maand van beëindiging uitkering levensonderhoud [numeriek].
 • regeling: De wettelijke regeling waarop de uitkering levensonderhoud is gebaseerd [alfa-numeriek].
 • wijk_naam: De wijk waarin de bijstandsgerechtigde woonachtig is [alfa-numeriek].
 • uitkeringen._aantal: Het aantal uitkeringen dat in de periode is beëindigd[numeriek].
 • personen._aantal: Het aantal personen waarop de beëindigde uitkeringen betrekking hebben [numeriek

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Sociale zekerheid
versietoelichting Initiële versie
Wijzigingsfrequentie dagelijks
Contact URI
Contact email
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zaanstad
Publisher email
SubThema Uitkeringen levensonderhoud
Zaak 1343523
spatial
temporal Vanaf heden tot maximaal 7 jaar terug.
Gecreëerd april 3, 2017, 12:58 (CEST)
Laatst gewijzigd oktober 18, 2021, 09:00 (CEST)