Waterparels

Binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het voorkomen van bijzondere soorten 25 waterparels, ook wel ‘ecologisch waardevolle wateren’ geïdentificeerd. Deze gebieden met hoge potenties op het gebied van waternatuur en – kwaliteit liggen deels binnen en deels buiten de begrenzing van het NNN en Natura 2000. De provincie Utrecht zet zich in om de kwaliteiten van deze waterparels te beschermen en hun potentiële waarden te verwezenlijken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Thema http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur
Aanmelder Dataplatform
GUID e3384988-d613-42ae-867c-442c0db62f58
dcat_modified 2017-01-19
dcat_publisher_name Provincie Utrecht
Gecreëerd maart 4, 2019, 11:41 (CET)
Laatst gewijzigd maart 11, 2019, 12:04 (CET)