24 datasets gevonden

Licenties: CC-BY Formats: PDF Organisaties: Gemeente Den Haag

Filter Resultaten
 • Ontplofbare oorlogsresten bodembelastingkaart Den Haag

  Beschrijving: Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen niet gesprongen ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven in de bodem van de...
 • Ouderenmonitor Den Haag

  Beschrijving: In de serie Ouderenmonitoren wordt een beeld geschetst van de positie van 65-plussers in Den Haag op het gebied van gezondheid, waardering voor de...
 • Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

  Beschrijving: Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er per wijk in Den Haag? En in welke mate is er sprake van concentratie? Aanleiding...
 • Kinderopvang Den Haag

  Beschrijving: In deze rapportages brengen we de ontwikkelingen in het veld van de kinderopvang in kaart op basis van het registratiesysteem kinderopvang en cijfers van het CBS...
 • Emancipatiemonitor Den Haag

  Beschrijving: Emancipatie staat voor gelijke rechten voor iedereen. Het uitgangspunt van gelijke rechten en gelijke kansen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In deze...
 • Haagse Banen (Werkgelegenheidsmonitor) Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5....
 • Werkgelegenheidsmonitor 2016 Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5.
 • Werkgelegenheidsmonitor 2015 Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5....
 • Werkgelegenheidsmonitor 2014 Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5....
 • Woningbezit SVH leden per 1-1-2016 per gemeente in regio Haaglanden

  Per corporatie van de SVH wordt inzicht gegeven in het aantal woningen per 1 januari 2016, in de nieuwbouwproductie in 2015, in de onttrekking door sloop in 2015 en in de...
 • Monitor bedrijfsonroerend goed regio Haaglanden 2014

  Deze Monitor geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden over het afgelopen jaar en de voorgaande tien jaren....
 • Hagenaars en Sport

  Beschrijving: In 2010 en 2014 heeft de gemeente Den Haag inwoners van de stad vragen gesteld over hun sportgedrag. In deze rapporten wordt daarvan verslag gedaan. De uitkomsten...
 • DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS, Bevolkingsontwikkelingen in stad en stads...

  De grote steden in Nederland groeien. Er lijkt de laatste jaren zelfs een versnelling van die bevolkingsgroei te zijn ingezet. De trek naar de stad door jongeren is toegenomen...
 • Bevolkingsprognose Den Haag 2013

  De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig...
 • Bevolkingsprognose Den Haag 2015

  De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig...
 • Bevolkingsprognose Den Haag 2012-2020

  Voor veel gemeentelijke beleidsterreinen is het cruciaal om inzicht te hebben in de toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking. Ook veel bedrijven en particuliere...
 • Mobiliteit in Den Haag, 2011-2014

  Beschrijving van veranderingen van de Haagse inwoners in mobiliteit en verplaatsingen naar afstand, doel, motief e.d. in de periode 2011-2015 Gebruikte externe bron :OViN...
 • Monitor aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, tussenmeting 2015

  Monitor van de 8 speerpunten uit de actieagenda 'Geslaagd in het vak, onderwijs en arbeidsmarkt verbinden': 1. Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken 2. Leren en...
 • Monitor Toerisme 2011-2015 Den Haag

  In de monitor wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Hierbij gaat het om zowel verblijfsbezoeken als zakelijke bezoeken waarbij...
 • Kantorenmonitor 2014 Den Haag

  De kantorenmonitor is een jaarlijks verschijnende rapportage over de stand van zaken op de kantorenmarkt in de gemeente Den Haag. De kantorenmonitor biedt cijfermatig inzicht in...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).