14 datasets gevonden

Licenties: cc-zero Groepen: Ruimte en Infrastructuur Formats: CSV

Filter Resultaten
 • OVL Vlaardingen

  Openbare verlichting van de gemeente Vlaardingen
 • Openbare verlichting - Gemeente Zeist

  Openbare verlichting van de gemeente Zeist.
 • Laadpalen

  Laadpalen voor elektrische auto's in Utrecht (193 in totaal) met daarbij de volgende informatie weergegeven: objectnummer laadpaal; adres laadpaal; X en Y coördinaten...
 • OVL Utrecht

  Lichtmasten (lantaarnpalen) in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: type; wijk; buurt; straat; geocoordinaten (X en Y).
 • OVL Heerlen

  Openbare verlichting van de gemeente Heerlen
 • OVL Uithoorn

  Openbare verlichting van de gemeente Uithoorn.
 • Nulmeting kwaliteit openbare ruimte 2014

  Overzicht van de data afkomstig uit de nulmeting kwaliteit openbare ruimte uit 2014, hierbij zijn de volgende gegevens weergegeven: categorie; thema; kwaliteitskenmerk;...
 • Meldingen openbare ruimte - Gemeente Zeist

  Meldingen openbare ruimte Bron: Gemeente Zeist Doel: Publicatie op internet Beperkingen: Geen Mogelijkheden: Coördinatenstelsel: WGS 84
 • Meldingen openbare ruimte Utrecht

  Overzicht van meldingen over de openbare ruimte in 2015 in Utrecht.
 • Straatnamen

  Dataset met alle officiele BAG-straatnamen in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: openbare ruimtenaam BAG; woonplaats; type; BAG-nummer...
 • Parkeerplattegrond

  Dataset met fietsenstallingen, parkeergarages, parkeerrayons, en P+R locaties in Utrecht (71 in totaal). Het gaat hierbij om de volgende aantallen: 14 fietsenstallingen; 13...
 • Locaties tijdelijk grondgebruik

  Dataset met locaties die beschikbaar zijn of komen voor tijdelijke invulling. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: terreinnaam; oppervlakte in m2;...
 • Stedelijke ontwikkelingsprojecten

  Dataset met overzicht van de stedelijke ontwikkelingsprojecten in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: projectnaam; gebiedsmanager gemeente...
 • OVL Zaltbommel

  Openbare verlichting van de gemeente Zaltbommel.
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).