239 datasets gevonden

Licenties: other-pd

Filter Resultaten
 • Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag brak/zout: 1e watervoerende pakket

  De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende...
 • VRI portaal

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • Functiekaarten vaarwegen - Archeologische aandachtsgebieden

  Uitgangspunt voor het creëren van deze kaarten is het bepalen van de as van de vaarweg. Deze aslijn is aan de hand van een berekening in ArcGis, nauwkeurig uitgezet. Hierbij is...
 • DBI Vaarweg - Walstroom

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Signaleringen

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Areaal beheer - Zinkers

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Verkeersborden

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Hectometrering - gemeten - historie

  Hectometrering - gemeten - historie Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.
 • DBI Vaarweg - Camera's

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Areaal beheer - Overeenkomsten met derden

  Tekst wordt nog aangevuld. Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin...
 • DBI Vaarweg - Veiligheidsvaarstrook

  Het bestand bevat de veiligheidsstroken Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.
 • DBI Vaarweg - As vaarstrook

  Het bestand bevat de as van de vaarweg en is opgeknipt in trajecten zoals in gebruik bij DBI Bestand wordt wekelijks bijgewerkt. Voor meer informatie kunt u ook de metadata in...
 • DBI Vaarweg - Megafoons

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Peilschalen

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Vaarstook

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Veiligheidszones

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Beleidsruimte

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Vereiste vaarstrook (knelpunten)

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Hectometrering - berekend

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • Natuurbeheerplan 2017 - Natte Dooradering

  Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie in het kader van agrarisch natuurbeheer voor beheer van landschaps elementenbeheermaatregelen binnen het leefgebied Natte Dooradering...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).