22 datasets gevonden

Organisaties: Gemeente Schiedam

Filter Resultaten
 • BGT Schiedam

  Een kopie van het Schiedamse gedeelte van de BGT in twee gangbare CAD formaten. De bestanden hier worden as-is en slechts voor het gemak aangeboden, zonder garantie op...
 • Woningkartotheek Schiedam

  Beschrijving: Voor de BAG houdt de gemeente gegevens bij over adressen en gebouwen. De gemeente Schiedam heeft ervoor gekozen zich niet te beperken tot de voor de BAG...
 • Gemeentelijke Monumenten Schiedam

  Beschrijving: Alle door de gemeente geregistreerde gemeentelijke monumenten. Bron: Deels de gemeentelijke registratie in het kader van de Wkpb, deels de vastgestelde...
 • Kunstwerken Schiedam

  Beschrijving: Overzicht van kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Schiedam Bron: De gemeente Schiedam heeft het beheer van kunst in de openbare ruimte uitbesteed...
 • Declaraties Bestuurders Schiedam

  Beschrijving: "afdrukken" van de declaraties van Schiedamse burgemeester en wethouders Bron: salarisadministratie Gemeente Schiedam Mogelijkheden: beperkt Toelichting Voor de...
 • Beperkingen Schiedam

  Beschrijving: Alle door de gemeente geregistreerde beperkingen. Bron: De gemeentelijke registratie in het kader van de Wkpb. Doel: Voor het registreren van publiekrechtelijke...
 • Meldingen Openbare Ruimte Schiedam

  Beschrijving: Overzicht van alle meldingen over de open ruimte in de gemeente Schiedam vanaf 30 juni 2011. Bron: Het "zaaksysteem" van de gemeente waarin de meldingen worden...
 • Verkeersregelinstallaties Schiedam

  Deze dataset geeft informatie over de verkeersregelinstallaties binnen Schiedam. U kunt het type kast, de specificaties en de locatie erin terugvinden. LET OP: gegevens zijn...
 • Subsidieregister Schiedam

  Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van alle toegekende subsidies per jaar. Toelichting registers Subsidiejaar: het jaar waarvoor de subsidie is verleend, waarin de...
 • Woningvoorraad Schiedam

  Op basis van de jaarlijkse vaststelling van de woningvoorraad is een overzicht gemaakt van het aantal woningen. Voor een volledig en actueel overzicht van alle adressen in...
 • Verkiezingen Schiedam

  Uitslagen voor de gemeente Schiedam in stemmen per stembureau voor diverse verkiezingen in de periode 2004-2018. Daarnaast bestanden met de locaties van de stembureau's in 2017...
 • Geluidsbelastingskaarten Schiedam

  Beschrijving: De vastgestelde geluidsbelastingkaarten van Schiedam. Grondslag: Artikel 11.6 van de Wet milieubeheer. Doel: Inzicht geven in de geluidsbelasting (etmaal- en...
 • Wijken en buurten Schiedam

  De gemeente Schiedam is opgedeeld in wijken en buurten. De bestanden bevatten een unieke identificatie, een aanduiding van het type gebied (buurt/wijk) en de algemeen gebruikte...
 • Losloopgebieden Honden Schiedam

  Beschrijving: In de gemeente Schiedam zijn losloopgebieden en hondentoiletten aangewezen. Deze zijn weergegeven op een kaart en in een lijst. Bron: Vastgesteld door de...
 • Basisscholen Schiedam - aantal leerlingen

  Deze dataset toont het aantal leerlingen per basisschool van 2011-2014.
 • Geboortes en sterfte Schiedam

  Deze dataset geeft de sterftecijfers en het aantal geboortes in Schiedam in 2014.
 • Bevolkingsprognoses Schiedam

  Deze datasets geven de prognose weer voor de ontwikkeling van de bevolking in Schiedam, uitgesplitst naar leeftijd. Het eerste prognosejaar is 2016 en de prognose loopt door tot...
 • Verhuizingen Schiedam

  Deze dataset toont het aantal binnengemeentelijke verhuizingen in Schiedam over 2014. Voor meer gegevens kan MVS in Cijfers geraadpleegd worden.
 • Scholen en Kinderopvang Schiedam

  Overzicht van scholen en kinderopvanglocaties in Schiedam
 • Wijkondersteuningsteams Schiedam

  Overzicht van wijkondersteuningsteams in Schiedam. Meer informatie op de website van de wijkondersteuningsteams.
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).