256 datasets gevonden

Organisaties: Provincie Zuid-Holland

Filter Resultaten
 • Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019)

  De Zuid-Hollandse Woningbehoefteraming 2019 (WBR2019) is bedoeld als “neutrale” kwantitatieve basis voor het provinciale woningbouwbeleid. Voor elke regio is berekend hoeveel...
 • Trendraming 2019 (TR2019)

  De Trendraming (TR) is een scenarioberekening van een demografisch model, waarbij onder andere de binnenlandse migratietrend per gemeente de komende tien jaar wordt...
 • Subsidieregister

  Het subsidieregister biedt een actueel overzicht van subsidies verleend door de provincie Zuid-Holland. Het gaat om openbare subsidies in de periode vanaf 2015. De gegevens...
 • Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag brak/zout: 1e watervoerende pakket

  De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende...
 • OVL Provincie Zuid-Holland

  Openbare verlichting van de provincie Zuid-Holland
 • VRI portaal

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • Functiekaarten vaarwegen - Archeologische aandachtsgebieden

  Uitgangspunt voor het creëren van deze kaarten is het bepalen van de as van de vaarweg. Deze aslijn is aan de hand van een berekening in ArcGis, nauwkeurig uitgezet. Hierbij is...
 • DBI Vaarweg - Walstroom

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Signaleringen

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Areaal beheer - Zinkers

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Verkeersborden

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Hectometrering - gemeten - historie

  Hectometrering - gemeten - historie Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.
 • DBI Vaarweg - Camera's

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Areaal beheer - Overeenkomsten met derden

  Tekst wordt nog aangevuld. Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin...
 • DBI Vaarweg - Veiligheidsvaarstrook

  Het bestand bevat de veiligheidsstroken Voor meer informatie kunt u ook de metadata in het Nationaal Georegister raadplegen.
 • DBI Vaarweg - As vaarstrook

  Het bestand bevat de as van de vaarweg en is opgeknipt in trajecten zoals in gebruik bij DBI Bestand wordt wekelijks bijgewerkt. Voor meer informatie kunt u ook de metadata in...
 • DBI Vaarweg - Megafoons

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Peilschalen

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Vaarstook

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
 • DBI Vaarweg - Veiligheidszones

  Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Observ gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).