1.986 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Energieverbruik woningen

  Dataset mbt energieverbruik woningen in Utrecht in de jaren 2011 tm 2015. Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en...
 • Jeugdbeschermingstrajecten

  Dataset mbt jeugdbeschermingstrajecten in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en...
 • Jeugdzorg

  Dataset mbt jeugdzorg in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2015 jeugdzorg heeft gekregen naar de...
 • Verdachten

  Dataset mbt aantal verdachten in Utrecht in de jaren 2014 en 2015. Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar...
 • Dierlijke mest mineralen

  Dataset mbt dierlijke mest en mineralen in Utrecht in de jaren 2014 en 2015. De tabel bevat cijfers over de productie, het transport en het gebruik van dierlijke mest en de...
 • Landbouw

  Dataset mbt landbouw in Utrecht in de jaren 2014 tm 2016. Deze tabel bevat gegevens vanaf gemeenteniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en...
 • Vestigingen bedrijven bedrijfstak

  Dataset mbt vestigingen van bedrijven per bedrijfstak in Utrecht in 2016. Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit,...
 • Indicatoren jeugdzorg

  Dataset mbt indicatoren jeugdzorg in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel beschrijft een aantal indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente. Door clustering...
 • Jeugdzorgcombinaties

  Dataset mbt jeugdzorgcombinaties in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel beschrijft het aantal verschillende soorten jeugdzorg die jongeren in de verslagperiode...
 • Jeugdhulptrajecten

  Dataset mbt jeugdhulptrajecten in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp en het verloop, dat wil zeggen de begonnen...
 • Geneesmiddelen personen

  Dataset mbt personen met verstrekte geneesmiddelen in het jaar 2014. Deze tabel bevat cijfers over het aantal en het percentage personen die op enig moment in verslagjaar staan...
 • Zelfstandigen inkomen

  Dataset mbt inkomen van zelfstandigen in Utrecht in de jaren 2013 en 2014. Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Het gaat hier om...
 • Maatstaven gemeentefonds

  Dataset mbt maatstaven van gemeentefonds in Utrecht in het jaar 2016. Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun...
 • Energielabels voorlopig

  Dataset mbt voorlopige energielabels in Utrecht in het jaar 2014 op gemeenteniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: Voorlopige energielabels; A; B; C; D; E;...
 • Verkoop bestaande woningen

  Dataset mbt verkoop van bestaande woningen in Utrecht van november 2015 tm november 2016.
 • Rijksmonumenten

  Dataset mbt rijksmonumenten in Utrecht in de jaren 2013 tm 2015.
 • Diefstallen

  Dataset mbt diefstallen in Utrecht in 2015.
 • Verkoopprijzen bestaande koopwoningen

  Dataset mbt prijsindex verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Utrecht in de jaren 2012 tm 2015.
 • Energiekosten woningen

  Dataset mbt energiekosten van woningen in Utrecht in de jaren 2011 tm 2016. In deze dataset staan de energiekosten op jaarlijks en maandelijks niveau weergegeven. Hier vind je...
 • Emissiefactoren

  Dataset mbt emissie-, energie- en temperatuurfactoren in Utrecht in de jaren 2011 tm 2016.
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).