48 datasets gevonden

Formats: link

Filter Resultaten
 • Grondwaterstanden Vlaardingen

  Grondwaterstanden Gemeente Vlaardingen. Gemeente Vlaardingen heeft 150 peilbuizen verspreid over Vlaardingen. De gemeente peilt het grondwater op verschillende locaties in de...
 • Gemeente Groningen_bevolkingenhuishoudens

  Bevolking gemeente Groningen naar leeftijd en geslacht en huishoudens naar type. Dit via het buurtinformatiesysteem Gronometer, aantallen zijn onder meer beschikbaar per...
 • GemeenteGroningen_openspending

  Link naar de site: 'Open Spending', waar financiële data per gemeente zijn ontsloten. Cijfers per kwartaal.
 • WW uitkeringen sector

  WW uitkeringen per sector in Utrecht in de jaren 2013 tm 2017 weergegeven per maand. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt WW uitkeringen per sector (totaal,...
 • Werkzoekenden

  Werkzoekenden in Utrecht op stads-, wijk-, subwijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: totaal werkzoekenden; werkzoekende mannen; werkzoekende...
 • Inkomen huishouden

  Inkomen van huishoudens in Utrecht in de jaren 2009 tm 2013 op stads-, wijk-, subwijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt inkomen...
 • Leerlingen

  Het aantal leerlingen op Utrechtse scholen in de jaren 2011 tm 2015 op stadsniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: leerlingen basisonderwijs op Utrechtse...
 • Krachtwijken

  Krachtwijken in Utrecht in de jaren 2006 tm 2017 op totaal- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: negatieve toekomstverwachting voor de buurt;...
 • Gezondheid Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen, 2016

  Op basis van de Gezondheidsmonitor zijn verschillende tabellen gemaakt met informatie over de gezondheidssituatie van MOE-landers (mensen met een Midden- of Oost-Europese...
 • Cultuur buitenrecreatie

  Cultuur buitenrecreatie in Utrecht in 2014-2015 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld over bezoek buitenrecreatie: Griftpark...
 • Beleving veiligheid

  Dataset mbt beleving van veiligheid door Utrechtse bewoners in de jaren 2010 tot en met 2017 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:...
 • Kinderen aanspreken op gedrag

  Dataset mbt kinderen aanspreken op gedrag tussen 2010 en 2017 op wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: eens, kinderen van anderen vaker willen...
 • Invloed gemeentebeleid

  Dataset met de mate waarin Utrechtse inwoners ervaren dat ze invloed hebben op het beleid van gemeente Utrecht in de jaren 2010 t/m 2015 (tweejaarlijks) op wijk- en...
 • Inkomen personen

  Dataset mbt inkomen personen in Utrecht in de jaren 2009 tm 2014 op stads-, wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: in huishoudens rond het...
 • Bijstandsuitkeringen

  Dataset mbt bijstandsuitkeringen (Wet Werk en Bijstand) in Utrecht in de jaren 2005 tm 2016 op stadsniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: huishoudens...
 • Aanvragen bijzondere bijstand

  Dataset mbt aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht in de jaren 2011 tm 2015 weergegeven per maand op stads- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:...
 • Beroepsbevolking

  Dataset mbt beroepsbevolking in Utrecht in de jaren 2001 tm 2017 op stads-, wijk-, subwijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt potentiele...
 • WW uitkeringen

  Dataset mbt WW uitkeringen in Utrecht in de jaren 2011 tm 2017 weergegeven per maand op stadsniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt WW-uitkeringen;...
 • Internetgebruik toegang

  Dataset mbt de toegang van Utrechtse bewoners tot internet in 2013 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: thuis toegang tot internet; op...
 • Misdrijven

  Dataset mbt misdrijven in Utrecht in de jaren 2013 tm 2017 op wijk-, subwijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: criminaliteit; criminaliteit...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).