17 datasets gevonden

Licenties: CC-BY Tags: Openbare rapportages

Filter Resultaten
 • Haagse Banen (Werkgelegenheidsmonitor) Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5....
 • Werkgelegenheidsmonitor 2016 Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5.
 • Werkgelegenheidsmonitor 2015 Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5....
 • Werkgelegenheidsmonitor 2014 Den Haag

  Analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling in verschillende sectoren en biedt vergelijkingen met andere gemeenten binnen de regio Haaglanden en met de andere steden van de G5....
 • Monitor bedrijfsonroerend goed regio Haaglanden 2014

  Deze Monitor geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden over het afgelopen jaar en de voorgaande tien jaren....
 • DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS, Bevolkingsontwikkelingen in stad en stads...

  De grote steden in Nederland groeien. Er lijkt de laatste jaren zelfs een versnelling van die bevolkingsgroei te zijn ingezet. De trek naar de stad door jongeren is toegenomen...
 • Bevolkingsprognose Den Haag 2013

  De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig...
 • Bevolkingsprognose Den Haag 2015

  De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig...
 • Bevolkingsprognose Den Haag 2012-2020

  Voor veel gemeentelijke beleidsterreinen is het cruciaal om inzicht te hebben in de toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking. Ook veel bedrijven en particuliere...
 • Mobiliteit in Den Haag, 2011-2014

  Beschrijving van veranderingen van de Haagse inwoners in mobiliteit en verplaatsingen naar afstand, doel, motief e.d. in de periode 2011-2015 Gebruikte externe bron :OViN...
 • Monitor aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, tussenmeting 2015

  Monitor van de 8 speerpunten uit de actieagenda 'Geslaagd in het vak, onderwijs en arbeidsmarkt verbinden': 1. Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken 2. Leren en...
 • Monitor Toerisme 2011-2015 Den Haag

  In de monitor wordt een breed spectrum van de toeristische sector cijfermatig in beeld gebracht. Hierbij gaat het om zowel verblijfsbezoeken als zakelijke bezoeken waarbij...
 • Kantorenmonitor 2014 Den Haag

  De kantorenmonitor is een jaarlijks verschijnende rapportage over de stand van zaken op de kantorenmarkt in de gemeente Den Haag. De kantorenmonitor biedt cijfermatig inzicht in...
 • Kantorenmonitor 2015 Den Haag

  De kantorenmonitor is een jaarlijks verschijnende rapportage over de stand van zaken op de kantorenmarkt in de gemeente Den Haag. De kantorenmonitor biedt cijfermatig inzicht in...
 • Monitor Haagse Nota Mobiliteit, Nulmeting

  In deze monitorrapportage zijn in totaal vijftien indicatoren opgenomen. Deze indicatoren geven aan in hoeverre de meetbare doelen uit de Haagse Nota Mobiliteit gehaald worden....
 • Monitor Haagse Nota Mobiliteit, EĆ©nmeting

  In deze monitorrapportage zijn in totaal vijftien indicatoren opgenomen. Deze indicatoren geven aan in hoeverre de meetbare doelen uit de Haagse Nota Mobiliteit gehaald worden....
 • Monitor bedrijfsonroerend goed regio Haaglanden 2015

  Deze Monitor geeft een gedetailleerd inzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden over het afgelopen jaar en de voorgaande elf jaren....
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).