27 datasets gevonden

Tags: jeugd

Filter Resultaten
 • Beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp 2019 - Utrecht

  Beschrijving: Overzicht beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp OPMERKING: Deelsheets per periode van twee weken Bron: Gemeente Utrecht Maatschappelijke ontwikkeling...
 • Beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp va juli 2018 - Utrecht

  Beschrijving: Overzicht beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp OPMERKING: Deelsheets per periode van twee weken vanaf 2de helft 2018 Bron: Gemeente Utrecht...
 • Beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp 2017/2018 - Utrecht

  Beschrijving: Overzicht beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp OPMERKING: Deelsheets per periode van twee weken 2017 en 1ste helft 2018 per week Bron: Gemeente...
 • Digitale media jeugd

  Gebruik van digitale media bij Utrechtse leerlingen in de jaren 2015 en 2016. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: aantal uur per dag dat de leerling in zijn...
 • Jongeren AWBZ 2011-2014

  Jongeren met een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) indicatie in Utrecht in de jaren 2011 tm 2014. Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren tot 18...
 • Geregistreerde overlast Amsterdamsestraatweg

  Veiligheid Amsterdamsestraatweg - geregistreerde overlast Beschrijving: geregistreerde overlastmeldingen per deelgebied. Bron: Rapport: Meting Veiligheid Amsterdamsestraatweg...
 • Kinderen aanspreken op gedrag

  Dataset mbt kinderen aanspreken op gedrag tussen 2010 en 2017 op wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: eens, kinderen van anderen vaker willen...
 • Speel- en sporttoestellen

  Dataset mbt speel- en sporttoestellen in Utrecht in de jaren 2013 en 2014 op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: totaal speeltoestellen;...
 • Buurtproblemen

  Dataset mbt buurtproblematiek in Utrecht op totaal- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: problemen in de buurt; criminaliteit en drugsoverlast;...
 • Jeugdgezondheidszorg volwassenen

  Dataset mbt jeugdgezondheidszorg bij de doelgroep volwassenen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.
 • Jeugdgezondheidszorg kinderen

  Dataset mbt jeugdgezondheidszorg bij de doelgroep kinderen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.
 • Risico- en probleemjeugd kinderen

  Dataset mbt risico- en probleemjeugd bij de doelgroep kinderen in Utrecht, afkomstig van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.
 • Risico- en probleemjeugd

  Dataset mbt risico- en probleemjeugd in Utrecht.
 • Zwemvaardigheid

  Dataset mbt zwemvaardigheid van kinderen in Utrecht in de jaren 2013 tm 2016.
 • Jeugdbeschermingstrajecten

  Dataset mbt jeugdbeschermingstrajecten in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en...
 • Jeugdzorg

  Dataset mbt jeugdzorg in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2015 jeugdzorg heeft gekregen naar de...
 • Indicatoren jeugdzorg

  Dataset mbt indicatoren jeugdzorg in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel beschrijft een aantal indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente. Door clustering...
 • Jeugdzorgcombinaties

  Dataset mbt jeugdzorgcombinaties in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel beschrijft het aantal verschillende soorten jeugdzorg die jongeren in de verslagperiode...
 • Jeugdhulptrajecten

  Dataset mbt jeugdhulptrajecten in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp en het verloop, dat wil zeggen de begonnen...
 • Maatstaven gemeentefonds

  Dataset mbt maatstaven van gemeentefonds in Utrecht in het jaar 2016. Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).