12 datasets gevonden

Tags: water

Filter Resultaten
 • Waterdelen Den Haag

  Beschrijving: Locaties van waterdelen Bron: BGT gemeente Den Haag Doel registratie: Maken van de BGT Kwaliteit: Standaard BGT kwaliteit Viewer: https://arcg.is/0SKOiO...
 • Ondersteunende waterdelen Den Haag

  Beschrijving: Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt. Doel registratie: Beheer openbare ruimte Beperkingen: Deze...
 • Natuurvriendelijke oevers Den Haag

  Beschrijving: Oevers die rekening houden met dieren en planten door middel van een geleidelijke overgang van land naar water Bron: beheersysteem gemeente Den Haag Doel...
 • Begroeide waterdelen Den Haag

  Beschrijving: Delen van het water waarin zich riet en moerasplanten bevinden die in beheer zijn bij het Groenbeheer van de gemeente. Doel registratie: Beheer openbare ruimte...
 • Lozingen Den Haag

  Beschrijving: Lozingen behorend tot het rioleringsnetwerk van de Gemeente Den Haag, conform het gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) van stichting Rioned. Verwijzing:...
 • Gemalen Den Haag

  Beschrijving: Gemalen behorend tot het rioleringsnetwerk van de Gemeente Den Haag, conform het gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) van stichting Rioned. Verwijzing:...
 • Rioolputten Den Haag

  Beschrijving: Inspectieputten: Rioolputten met een verwijderbare deksel die vanaf het maaiveld toegang biedt tot de aangesloten rioolleidingen, behorend tot het...
 • Rioolstrengen Den Haag

  Beschrijving: Rioolstrengen (leidingen) van het rioleringsnetwerk van de Gemeente Den Haag, conform het gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW) van stichting Rioned....
 • Grondwaterkwaliteit

  Dataset mbt metingen grondwaterkwaliteit in Utrecht waarbij de volgende informatie is weergegeven: einddiepte; filterstelling; grondwaterstand per kwartaal; veldmetingen;...
 • Waterkwaliteit

  Waterkwaliteit afkomstig uit het Duurzaamheidsverslag 2017, uitgevoerd door afdeling Onderzoek van gemeente Utrecht. Hier vind je de rapportage:...
 • Kraanwater tappunten

  Dataset mbt openbare tappunten voor kraanwater in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: uniek ID nummer; adres; postcode; wijk; buurt; jaar plaatsing;...
 • Oppervlaktewaterkwaliteit

  Dataset mbt de monitoring van oppervlaktewaterkwaliteit in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object weergegeven: locatie; meetpunt omschrijving; latitude;...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).