8 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Kansengelijkheid in het onderwijs in de G4, 2015-2017

  Op verzoek van gemeente Den Haag heeft het CBS Urban Data Center/Den Haag (UDC/Den Haag) tabellen en grafieken samengesteld over het advies voor een schooltype voortgezet...
 • Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

  Beschrijving: Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er per wijk in Den Haag? En in welke mate is er sprake van concentratie? Aanleiding...
 • Gebruik Schoolkostenfonds in Den Haag

  Voor de gemeente Den Haag heeft het CBS maatwerk uitgevoerd over het gebruik van het Schoolkostenfonds. Van de kinderen en de huishoudens zijn enkele kenmerken weergegeven,...
 • Kinderopvang Den Haag

  Beschrijving: In deze rapportages brengen we de ontwikkelingen in het veld van de kinderopvang in kaart op basis van het registratiesysteem kinderopvang en cijfers van het CBS...
 • Leerplichtmeldingen (in ontwikkeling)

  Beschrijving: Verzuim, vroegtijdige schoolverlaters en aantal leerlingen per periode. Het databestand bevat de volgende velden: woonplaats: De plaats waarin de leerling...
 • Aantal geslaagden 2015 Den Haag

  Beschrijving: aantal geslaagden 2015 Den Haag Bron: Den Haag in Cijfers
 • Leerlingenvervoer

  Dataset met cijfers van leerlingenvervoer in Utrecht, de peildatum van deze dataset is 7 april 2015. Hierbij zijn de aantallen leerlingen weergeven bij de volgende soorten...
 • Leerlingzaken verzuimmeldingen

  Dataset met cijfers van het aantal verzuimmeldingen van leerlingen in het schooljaar 2014-2015 (vanaf 1 augustus 2014, peildatum 7 april 2015). Hierbij staan de gegevens...