1.953 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Inkomen en financiele problemen

  Dataset mbt financiële situatie, vrijwilligerswerk, huiselijk geweld, sociale contacten en eenzaamheid, sociale cohesie in de buurt en veiligheid bij volwassenen en senioren...
 • Huishoud en gezinssamenstelling

  Dataset mbt gezinssituatie bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over huishoud en...
 • Tevredenheid fysieke leefomgeving

  Dataset mbt tevredenheid met voorzieningen, groen en verkeersveiligheid en openbare ruimtes in de woonomgeving bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2012/CBS/inwonersenquête). Op...
 • Woning en woonomgeving jeugd

  Dataset mbt tevredenheid met de woonomgeving bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over...
 • Financiele detaildata

  Gemeente Utrecht heeft de pilot Open spending detaildata afgerond met als resultaat dat de Utrechtse financiele detaildata beschikbaar zijn als open data. Deze pilot is...
 • Leerlingenvervoer

  Dataset met cijfers van leerlingenvervoer in Utrecht, de peildatum van deze dataset is 7 april 2015. Hierbij zijn de aantallen leerlingen weergeven bij de volgende soorten...
 • Eenzaamheid en sociale contacten

  Dataset mbt eenzaamheid en sociale contacten van Utrechte bewoners. Hier vind je meer informatie over eenzaamheid en sociale contacten op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Basiszorg

  Dataset mbt basiszorg van Utrechtse bewoners. Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over basiszorg:...
 • Beweging

  Deze databestanden bevatten tabellen over bewegingsactiviteiten en aanmelding tot sportverenigingen bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014) en over de...
 • Jeugdgezondheidszorg

  Dataset mbt jeugdgezondheidszorg in Utrecht. Hier vind je meer informatie over jeugdgezondheidszorg op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Parkeerplattegrond

  Dataset met fietsenstallingen, parkeergarages, parkeerrayons, en P+R locaties in Utrecht (71 in totaal). Het gaat hierbij om de volgende aantallen: 14 fietsenstallingen; 13...
 • Medicatiegebruik

  Dataset mbt medicatiegebruik van Utrechtse bewoners. Hier vind je meer informatie over medicatiegebruik op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Ervaren gezondheid

  Deze databestanden staan op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bevatten de tabel over ervaren gezondheid bij verschillende leeftijdscategorieën. Gegevens zijn o.a. afkomstig...
 • Mantelzorg

  Deze databestanden staan op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bevatten tabellen over over basiszorg, specialistische zorg, mantelzorg en thuiszorg bij verschillende...
 • Oppervlaktewaterkwaliteit

  Dataset mbt de monitoring van oppervlaktewaterkwaliteit in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object weergegeven: locatie; meetpunt omschrijving; latitude;...
 • Zonnepanelen geschiktheid

  Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en...
 • Gierzwaluwinventarisatie 2014

  Dataset met plaatsen in Utrecht (108 adressen in totaal) waar in 2014 gierzwaluwnesten gesignaleerd zijn. De dataset is gesorteerd op wijk en bevat de volgende gegevens: adres;...
 • Aantal aanvragen en beeindigingen Wet Werk en Bijstand 2014

  Dataset met het aantal aanvragen en beëindigingen van de Wet Werk en Bijstand in 2014, weergegeven per maand.
 • Vleermuisverblijfplaatsen

  Dataset met adressen waar vleermuizen in Utrecht verblijven (95 in totaal). In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: via wie informatie afkomstig is;...
 • Woningen geluidhinder gesubsidieerde isolatie

  Dataset met overzicht van woningen met geluidhinder door verkeerslawaai die in aanmerking komen voor gesubsidieerde isolatie. Deze dataset bestaat uit twee soorten lijsten van...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).