34 datasets gevonden

Licenties: CC-0 Groepen: Natuur en milieu

Filter Resultaten
 • Stedelijk groen gebieden Tilburg

  Beschrijving: Dit zijn parken met een cultuurhistorisch karakter, evenals de grotere groene verblijfsgebieden met een gebruik en uitstraling op bovenwijks, stedelijk niveau...
 • Monumentale bomen Tilburg

  Beschrijving: De gemeentelijke lijst van Monumentale Bomen Tilburg (GLMB) wordt door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Deze lijst omvat een inventarisatie...
 • Bomen Tilburg

  Beschrijving: Een boom is een overblijvende plant met een verhoute stam en een kroon (kruin). Er is geen eensgezindheid over de omschrijving van een boom. De meeste definities...
 • Zonnepanelen Den Haag

  Beschrijving: Voor elk BAG pandvlak is bepaald hoeveel zonnepanelen er op liggen. Geen onderscheid tussen panelen voor warmte en energie. In totaal waren op het meetmoment 7851...
 • Milieuzone Den Haag

  Beschrijving: Milieuzone van Den Haag. Milieuzone van Den Haag. Alleen schone dieselauto’s en dieselauto’s met een speciale ontheffing mogen de milieuzone in:...
 • Ecozones Den Haag

  Beschrijving: De ecologische verbindingszones behorend tot de ecologische hoofdstructuur van Den Haag. Deze bestaat uit groengebieden en verbindingszones voor planten en dieren...
 • Hoofdboomstructuur Den Haag

  Beschrijving: Hoofdboomstructuur van Den Haag. Dit zijn ook de bomenrijen die voor dieren in de stad fungeren als ecologische verbindingszones tussen groengebieden.....
 • Publiekrechtelijke beperkingen Wbb Den Haag

  Beschrijving: Publiekrechtelijke beperkingen in het kader van de Wbb (Wet bodembescherming) in Den Haag Bron: Systeem gemeente Den Haag. Viewer: https://arcg.is/S4WWG...
 • Bakken Den Haag

  Beschrijving: Locaties van ondergrondse en bovengrondse afval apartplaatsen (inclusief Oracs) en zoutafhaalkisten. Bron: beheersysteem gemeente Den Haag Doel registratie:...
 • Grondwaterstanden Dordrecht

  Het betreft de grondwaterstanden van Dordrecht zoals gemeten in de circa: a) "Actueel" van 500 primaire peilbuizen b) Historie van 500 secondaire - c) Historie van 500...
 • Bomen in beheer door gemeente Delft

  Datum data: 22/072021 Beschrijving: door gemeente Delft beheerde bomen.Beperkingen: deze dataset is niet geschikt voor juridische en landmeetkundige doeleinden. De gemeente...
 • Lelystad-bomen

  Overzicht van bomen in de gemeente Lelystad
 • Den Haag Serious Game luchtkwaliteitsensoren

  Beschrijving: Voor de serious game omgevingswet zijn vier sensorkasten opgehangen om het effect te meten van diverse interventies in de openbare ruimte. Deze sensoren meten...
 • Grondwaterstanden Vlaardingen 2017 2018 2019

  Beschrijving: Grondwaterstanden Vlaardingen Bron: Doel registratie: beheer grondwaterstanden Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige...
 • Beplantingen

  Datum data: 21 mei 2021 Beschrijving: Beplantingen in beheer bij de gemeente Delft Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden...
 • Grassen

  Datum data: 21 mei 2021 Beschrijving: Grassen in beheer bij de gemeente Delft Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden...
 • Hagen

  Datum data: 21 mei 2021 Beschrijving: Hagen in beheer bij de gemeente DelftBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige...
 • Parkverhardingen

  Datum data: 21 mei 2021 Beschrijving: Parkverhardingen in beheer bij de gemeente DelftBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige...
 • Historisch bodembestand Den Haag vlaklocaties

  Beschrijving: Historisch bodembestand van Den Haag. Locaties van percelen met mogelijke bodemverontreiniging. Het Historisch bodem bestand (Hbb) is in de tweede helft van de...
 • Historisch bodembestand Den Haag puntlocaties

  Beschrijving: Historisch bodembestand van Den Haag. Puntlocaties van adressen van bedrijven. Het Historisch bodem bestand (Hbb) is in de tweede helft van de jaren ‘90 door de...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).