38 datasets gevonden

Licenties: CC-0 Groepen: Bestuur

Filter Resultaten
 • Woningmarktgebieden Tilburg

  Beschrijving: De binnengemeentelijke woningmarktgebieden betreffen de stadsdelen en dorpen waarin de gemeente coherent valt in te delen t.b.v. onderzoek, statistisch databeheer...
 • Wijken Tilburg

  Beschrijving: Een wijk is een administratief gebied binnen de gemeente. Afbakening vindt plaats door wijkgrenzen. Basis voor de wijken zijn de subwijken Bron: gemeente Tilburg...
 • Toegangsteams Tilburg

  Beschrijving: Indeling van de wijken van de Tilburgse aanpak en daarop per wijkteam kunnen bepalen van het budget en kosten WMO, Jeugd, Participatie en de Toegang zelf teneinde...
 • Stadsdelen Tilburg

  Beschrijving: Een stadsdeel is een geografisch onderdeel van een bestuurlijke eenheid van de gemeente die een stad omvat. Een stadsdeel is meestal weer onderverdeeld in wijken,...
 • Sociaal cultureel gebieden Tilburg

  Beschrijving: Omvat de terreinen die gebruikt worden voor sociaal culturele voorzieningen, zoals de ziekenhuizen, universiteiten, en multifunctionele accommodaties Bron:...
 • Servicewijken Tilburg

  Beschrijving: Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun...
 • Natuurgebieden Tilburg

  Beschrijving: Gebieden met een primaire functie bos en natuur. De bossen zoals het Wandelbos en de Oude Warande hebben een belangrijke recreatieve functie als stedelijke...
 • Impulswijken Tilburg

  Beschrijving: De gemeente Tilburg en de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos investeren de komende tien jaar in vijf van de armste wijken in Tilburg Bron:...
 • Gemeentelocaties Tilburg

  Beschrijving: Een overzicht van de stadswinkels, overige gemeentelijke locaties en trouwlocaties in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout Bron: gemeente Tilburg Doel...
 • Gemeentelijke monumenten Tilburg

  Beschrijving: Beperking die is opgelegd vanuit de Gemeentewet Besluit aanwijzing beschermd monument Bron: gemeente Tilburg Doel registratie: Monumentenzorg is de bescherming,...
 • Focuswijken Tilburg

  Beschrijving: Focuswijken zijn (sub)wijken die meervoudige complexe problematiek hebben, waarvoor een meerjarig actieplan wordt gemaakt, in nauwe samenwerking met in- en...
 • Centrumgebieden Tilburg

  Beschrijving: Het centrumgebied met primaire functies detailhandel en horeca (winkelen en verblijven / ontmoeten). De Binnenstad heeft winkel- en horecavoorzieningen met een...
 • Buitengebieden Tilburg

  Beschrijving: Het overig (landelijk) gebied buiten de bebouwde kom. Gebied met overwegend agrarisch karakter. Bron: Beheerbeleidsplan gemeente Tilburg Doel registratie:...
 • Beschermde stadsgezichten Tilburg

  Beschrijving: Een beschermd stadsgezicht is een groep van objecten en gebouwen die van overheidswege is beschermd. Dit ter bescherming van het oorspronkelijke uiterlijk van een...
 • Bebouwde komgrens wegenverkeerswet Tilburg

  Beschrijving: Op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 worden de grenzen van de bebouwde kom vastgesteld door de gemeenteraad. Besluiten over wijzigingen in de...
 • Subsidieregister Schiedam

  Het subsidieregister bestaat uit een overzicht van alle toegekende subsidies per jaar. Toelichting registers Subsidiejaar: het jaar waarvoor de subsidie is verleend, waarin de...
 • Stichtse Vecht Waterschapsverkiezingen AGV 2015

  Uitslagen van de Waterschapsverkiezingen AGV 2015, en wel per stembureau en per partij SV. Omschrijving:Bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de...
 • Stichtse Vecht Tweede Kamerverkiezingen 2017

  Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en wel per stembureau en op partij niveau SV. Omschrijving:Bij een verkiezing voor de Tweede Kamer kiezen Nederlanders de...
 • Stichtse Vecht Referendum Oekraïne 2016

  Uitslagen van het Referendum Oekraïne 2016, over het Associatieovereenkomst, per stembureau. -- Omschrijving: Het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst...
 • Stichtse Vecht Provinciale Statenverkiezingen 2015

  Uitslagen van de Statenverkiezingen 2015 per stembureau en op partij niveau SV. Omschrijving: De leden van de provinciale staten worden tegelijkertijd met de verkiesbare leden...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).