1.986 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Cijfers en statistieken over De Gemeente Utrecht

  Gebaseerd op de webapplicatie Swing wordt van Utrecht allerlei cijfers en informatie aangeboden en getoond in grafieken en tabellen. Het betreft de thema’s: Bevolking...
 • Wijk- en warenmarkten

  Dataset met overzicht van wijk- en warenmarkten in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per markt weergegeven: naam markt; locatie markt; dag markt; themamarkt...
 • Geluidscontouren

  Dataset met overzicht van de geluidscontouren van de EU kartering uit 2011. Meer informatie vind je op: http://www.utrecht.nl/milieu/geluid/utrecht-brengt-geluid-in-kaart/
 • Parken en plantsoenen Utrecht

  Dataset met overzicht van parken en plantsoenen in Utrecht. In deze dataset vind je de volgende gegevens per object weergegeven: naam park; wijk park. meer info:...
 • Milieuzone

  Dataset mbt de milieuzone in Utrecht waarbij de grenzen van milieuzone staan weergegeven in verschillende bestandsformaten. Hier staat de milieuzone op kaart weergegeven:...
 • Sportevenementen

  Dataset mbt sportevenementen in Utrecht in het jaar 2016. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: datum; naam evenement; locatie. Hier vind je meer informatie over...
 • Huiselijk geweld en huisverbod

  Dataset mbt huiselijk geweld en huisverbod bij Utrechtse bewoners. Hier vind je meer informatie over huiselijk geweld en huisverbod op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Roken en alcoholconsumptie bij de jeugd

  Deze databestanden bevatten tabellen over roken en alcoholconsumptie bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je...
 • Straatnamen

  Dataset met alle officiele BAG-straatnamen in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: openbare ruimtenaam BAG; woonplaats; type; BAG-nummer...
 • Fietstellingen 2015 permanent

  Dataset mbt permanente fietstellingen in Utrecht uit 2015. Op 17 locaties wordt in de gemeente Utrecht permanent het aantal fietsers en bromfieters gemeten. In de datasets staan...
 • Historische kaarten bodem

  Dataset mbt historische kaarten met bodeminformatie in Utrecht. De historische kaarten bestaan uit: Bedrijven_Cart (bedrijfsmatige SBI codes uit bedrijvencartotheek)...
 • Situatie op school

  Dataset mbt problemen, pesten en een gevoel van veiligheid op school en de relatie met de leerkrachten bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de...
 • Situatie in het gezin

  Dataset mbt ouderbetrokkenheid, relatie met de ouder en problemen aan het thuisfront bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor...
 • Inkomen en financiele problemen

  Dataset mbt financiële situatie, vrijwilligerswerk, huiselijk geweld, sociale contacten en eenzaamheid, sociale cohesie in de buurt en veiligheid bij volwassenen en senioren...
 • Huishoud en gezinssamenstelling

  Dataset mbt gezinssituatie bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over huishoud en...
 • Tevredenheid fysieke leefomgeving

  Dataset mbt tevredenheid met voorzieningen, groen en verkeersveiligheid en openbare ruimtes in de woonomgeving bij volwassenen (Gezondheidspeiling 2012/CBS/inwonersenquête). Op...
 • Woning en woonomgeving jeugd

  Dataset mbt tevredenheid met de woonomgeving bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014). Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over...
 • Financiele detaildata

  Gemeente Utrecht heeft de pilot Open spending detaildata afgerond met als resultaat dat de Utrechtse financiele detaildata beschikbaar zijn als open data. Deze pilot is...
 • Leerlingenvervoer

  Dataset met cijfers van leerlingenvervoer in Utrecht, de peildatum van deze dataset is 7 april 2015. Hierbij zijn de aantallen leerlingen weergeven bij de volgende soorten...
 • Eenzaamheid en sociale contacten

  Dataset mbt eenzaamheid en sociale contacten van Utrechte bewoners. Hier vind je meer informatie over eenzaamheid en sociale contacten op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).