1.986 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Basiszorg

  Dataset mbt basiszorg van Utrechtse bewoners. Op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht vind je meer informatie over basiszorg:...
 • Beweging

  Deze databestanden bevatten tabellen over bewegingsactiviteiten en aanmelding tot sportverenigingen bij de jeugd, groep 7 en 8 (Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014) en over de...
 • Jeugdgezondheidszorg

  Dataset mbt jeugdgezondheidszorg in Utrecht. Hier vind je meer informatie over jeugdgezondheidszorg op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Parkeerplattegrond

  Dataset met fietsenstallingen, parkeergarages, parkeerrayons, en P+R locaties in Utrecht (71 in totaal). Het gaat hierbij om de volgende aantallen: 14 fietsenstallingen; 13...
 • Medicatiegebruik

  Dataset mbt medicatiegebruik van Utrechtse bewoners. Hier vind je meer informatie over medicatiegebruik op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Ervaren gezondheid

  Deze databestanden staan op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bevatten de tabel over ervaren gezondheid bij verschillende leeftijdscategorieën. Gegevens zijn o.a. afkomstig...
 • Mantelzorg

  Deze databestanden staan op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bevatten tabellen over over basiszorg, specialistische zorg, mantelzorg en thuiszorg bij verschillende...
 • Oppervlaktewaterkwaliteit

  Dataset mbt de monitoring van oppervlaktewaterkwaliteit in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object weergegeven: locatie; meetpunt omschrijving; latitude;...
 • Zonnepanelen geschiktheid

  Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en...
 • Gierzwaluwinventarisatie 2014

  Dataset met plaatsen in Utrecht (108 adressen in totaal) waar in 2014 gierzwaluwnesten gesignaleerd zijn. De dataset is gesorteerd op wijk en bevat de volgende gegevens: adres;...
 • Aantal aanvragen en beeindigingen Wet Werk en Bijstand 2014

  Dataset met het aantal aanvragen en beëindigingen van de Wet Werk en Bijstand in 2014, weergegeven per maand.
 • Vleermuisverblijfplaatsen

  Dataset met adressen waar vleermuizen in Utrecht verblijven (95 in totaal). In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: via wie informatie afkomstig is;...
 • Woningen geluidhinder gesubsidieerde isolatie

  Dataset met overzicht van woningen met geluidhinder door verkeerslawaai die in aanmerking komen voor gesubsidieerde isolatie. Deze dataset bestaat uit twee soorten lijsten van...
 • Locaties tijdelijk grondgebruik

  Dataset met locaties die beschikbaar zijn of komen voor tijdelijke invulling. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: terreinnaam; oppervlakte in m2;...
 • Wijkbureaus Utrecht

  Dataset mbt adressen en openingstijden van wijkbureaus in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: naam wijkbureau; naam locatie; bezoekadres; postadres;...
 • Leerlingzaken verzuimmeldingen

  Dataset met cijfers van het aantal verzuimmeldingen van leerlingen in het schooljaar 2014-2015 (vanaf 1 augustus 2014, peildatum 7 april 2015). Hierbij staan de gegevens...
 • Vastgoed: huurobjecten in Utrecht

  Dataset met alle huurobjecten die deels in eigendom zijn van gemeente Utrecht (bijv. gebouwen en percelen) en worden verhuurd. In deze dataset staat het volgende vermeld per...
 • Logopedie jeugd

  Dataset mbt gesignaleerde logopedische afwijkingen bij leerlingen uit groep 2, 4-18 jaar (Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg Utrecht, Logopedie, 2014-2015). Op de...
 • Zorgverzekering

  Dataset mbt zorgverzekeringen van Utrechtse bewoners. Hier vind je meer informatie over zorgverzekeringen op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht:...
 • Zonnepanelen vermogen

  Dataset mbt vermogen van zonnepanelen (PV panelen) in Utrecht op wijkniveau in kilowattpiek (Kwpiek). Hierbij staan de volgende gegevens weergegeven: gemiddelde Kwpiek per jaar...
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).