Aanvragen minimaregelingen

 • Beschrijving: Alle aanvragen voor een toekenning minimaregeling per type minimaregeling vanaf 1-1-2015. Het maakt hierbij niet uit of deze aanvragen na toetsing wel of niet zijn toegekend.

Het gaat hierbij om de volgende minimaregelingen:

 • LDT: Langdurigheidstoeslag.
 • BB: Bijzondere bijstand volgens Participatiewet.
 • GEP: Gemeentelijks Extra Pakket
 • Hulpfonds:
 • IIT: Individuele Inkomens Toeslag
 • KKT: Koopkracht Toeslag
 • RSK: Regeling Schoolgaande Kinderen
 • TCA/TER:
 • TER:
 • WKO:
 • WLB: Wet lijk bezorging

Het databestand bevat de volgende velden:

 • type_proces: Soort proces waarvoor aanvraag is ingediend (Minima)
 • type_aanvraag: Bevat de afkorting voor het type minimaregeling wat wordt aangevraagd
 • status: Administratieve status van de afhandeling van de aanvraag
 • resultaat: Het resultaat van de aanvraag
 • gemeente: De gemeente waarin de aanvrager woonachtig is
 • woonplaats: De woonplaats waarin de aanvrager woonachtig is
 • buurt: De buurt waarin de aanvrager woonachtig is
 • wijk: De wijk waarin de aanvrager woonachtig is
 • periode: Periode van aanvraag met het formaat 'JJJJMM'
 • aantal_aanvragen: Het aantal aanvragen in de periode

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Bron Administratie minimaregelingen Zaanstad
Laatst gewijzigd februari 21, 2019, 09:00 (CET)
Gecreƫerd april 26, 2017, 18:41 (CEST)
Contact naam Zaanstad
Contact uri https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=3821
Taal Nederlands
Thema sociale-zekerheid
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zaanstad
Versie opmerkingen Initiƫle versie
Update frequentie dagelijks
Periode Vanaf 1-1-2015
SubThema Minimaregelingen
Zaaknummer 1343471