Huishoudens

Dataset mbt huishoudens in Utrecht in aantallen en percentages op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende categorieën vermeld:

  • totaal aantal huishoudens;
  • gemiddelde grootte huishoudens;
  • zelfstandig wonend;
  • onzelfstandig wonend;
  • alleenstaand;
  • gezinnen met kinderen;
  • paar met kinderen;
  • eenoudergezin;
  • overig.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker IB Onderzoek, Gemeente Utrecht
Aanmelder Dataplatform
versie 1
Contact URI
Contact email info@dataplatform.nl
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Publisher email opendata@utrecht.nl
resource:size
spatial
temporal
Gecreëerd december 20, 2015, 15:23 (CET)
Laatst gewijzigd april 3, 2018, 14:28 (CEST)