Gemeentelijke Monumenten Dordrecht

Dit zijn de objecten die door het college van burgemeester en wethouders zijn beschermd als gemeentelijk monument. Dit houdt in dat ze aan één of meer van de volgende criteria voldoen: archeologische waarde; cultuurhistorische waarde; architectonische waarde; bijzondere situering; gaafheid, unieke waarde.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd februari 21, 2019, 05:11 (CET)
Gecreëerd april 26, 2017, 18:41 (CEST)
Contact naam Beheerder Open Data Drechtsteden
Contact e-mail https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht
Taal Nederlands
Thema cultuur-en
Data-eigenaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dordrecht_(gemeente)
Email data-eigenaar https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht
Update frequentie Maandelijks
Periode actuele situatie