Gemeentelijke Monumenten Dordrecht
DONL DONL success success

Dit zijn de objecten die door het college van burgemeester en wethouders zijn beschermd als gemeentelijk monument. Dit houdt in dat ze aan één of meer van de volgende criteria voldoen: archeologische waarde; cultuurhistorische waarde; architectonische waarde; bijzondere situering; gaafheid, unieke waarde.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Locatie Gemeente
Thema Cultuur en recreatie
registratiehouder Gemeente Dordrecht
Verstrekker Stadsontwikkeling
Aanmelder Beheerder Open Data Drechtsteden
Status Beschikbaar
Wijzigingsfrequentie Dagelijks
LODStars 4 sterren: Met URI
High Value Data Lijst Ja
Type verandering bijgewerkt
Gecreëerd augustus 10, 2016, 16:40 (CEST)
Laatst gewijzigd september 23, 2022, 05:11 (CEST)