Gemeentelijke Monumenten Dordrecht

Dit zijn de objecten die door het college van burgemeester en wethouders zijn beschermd als gemeentelijk monument. Dit houdt in dat ze aan één of meer van de volgende criteria voldoen: archeologische waarde; cultuurhistorische waarde; architectonische waarde; bijzondere situering; gaafheid, unieke waarde.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Cultuur en recreatie
Aanmelder Beheerder Open Data Drechtsteden
Wijzigingsfrequentie Maandelijks
Contact URI
Contact email https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dordrecht_(gemeente)
Publisher email https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Gemeentelijkemonumenten:Dordrecht
spatial
temporal actuele situatie
Gecreëerd augustus 10, 2016, 16:40 (CEST)
Laatst gewijzigd juli 19, 2019, 05:10 (CEST)