Provincie Friesland: OVL provincie Friesland

  • Beschrijving: Openbare verlichting provincie Friesland
  • Bron: WOB verzoek
  • Doel registratie: Geschikt voor vertoning op de kaart
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
  • Coördinatenstelsel: WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Ruimte en Infrastructuur
Aanmelder Provincie Friesland
versietoelichting verouderde versie
Wijzigingsfrequentie nooit
Contact URI
Contact email open@data.frl
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Publisher email open@data.frl
spatial
temporal
Gecreëerd december 4, 2017, 15:55 (CET)
Laatst gewijzigd maart 14, 2019, 09:58 (CET)