Provincie Friesland: Inventarisatie datasets Provincie Fryslân 2016
DONL DONL error error

  • Beschrijving: In 2016 is een inventarisatie gemaakt van welke data binnen de Provincie Fryslân aanwezig is en in welke mate deze openbaar is of zou kunnen zijn.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De dataset is geschikt om ideeën op te doen welke gegevens eventueel opvraagbaar zijn bij de Provincie Fryslân.
  • Coördinatenstelsel: NVT

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Taal van de metadata Nederlands
Thema Bestuur
Verstrekker / Publiceerder Overig
Registratiehouder / Data-eigenaar Overig
Naam contactpunt Provincie Fryslân
E-mail contactpunt support@civity.nl
Locatie Gemeente
Toegangsrechten / Openbaarheid Publiek
Uitgiftedatum 04-12-2017
Updatefrequentie onbekend
Ruimtelijk referentiesysteem Onbekend
Publiceren Geoserver Nee
Publiceren Geonetwork (NGR) Nee
Publiceren DONL (niet via NGR) Nee
Gecreëerd december 4, 2017, 16:00 (CET)
Laatst gewijzigd november 24, 2021, 20:49 (CET)