Provincie Friesland: Inventarisatie datasets Provincie Fryslân 2016
DONL DONL failure failure

  • Beschrijving: In 2016 is een inventarisatie gemaakt van welke data binnen de Provincie Fryslân aanwezig is en in welke mate deze openbaar is of zou kunnen zijn.
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: De dataset is geschikt om ideeën op te doen welke gegevens eventueel opvraagbaar zijn bij de Provincie Fryslân.
  • Coördinatenstelsel: NVT

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Bestuur
Aanmelder Provincie Fryslân
Wijzigingsfrequentie eenmalig
Contact URI
Contact email werkgroep@open.frl
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Publisher email werkgroep@open.frl
spatial
temporal 2016
Gecreëerd december 4, 2017, 16:00 (CET)
Laatst gewijzigd november 24, 2021, 20:49 (CET)