Provincie Fryslân: Musea
DONL DONL failure failure

  • Beschrijving: Lijst van musea in de provincie Fryslân
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan
  • Coördinatenstelsel: nvt

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Cultuur en recreatie
Aanmelder Provincie Fryslân
Wijzigingsfrequentie Incidenteel
Contact URI
Contact email werkgroep@open.frl
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
Publisher email werkgroep@open.frl
spatial
temporal 2017
Gecreëerd april 12, 2018, 10:37 (CEST)
Laatst gewijzigd november 24, 2021, 20:49 (CET)