Stichtse Vecht Gebouwen met andere status dan "in gebruik".
DONL DONL success success

Lijst van gebouwen (panden) en/of verblijfsobjecten die niet de status "in gebruik" hebben binnen Stichtse Vecht inclusief adres en locatie coördinaten.

Uitgebreide omschrijving:

Het overgrote deel van de gebouwen uit de BAG hebben de status “Pand in gebruik”. Een BAG gebouw kent de volgende levenscyclus: Bouwvergunning verleend, Bouw gestart / Niet gerealiseerd pand, Pand in gebruik (niet ingemeten), Pand in gebruik, Pand buiten gebruik, Sloopvergunning verleend, Pand gesloopt. In dit overzicht staan alle panden met een status anders dan “Pand in gebruik”. Daar de status in de tijd kan wijzigen worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De gemeente Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van het kadaster worden doorgegeven. Deze worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik.

Terminologie: De BAG gebruikt de termen gebouwen, verblijfobjecten en gebruiksdoelen. Binnen een gebouw kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is 1:1 gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.

Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten. Grotendeels zullen deze gebruikersdoel wonen hebben maar er kunnen ook verblijfsobjecten met winkelfunctie bij zitten of zelfs verblijfsobjecten met woon en winkel functie.

Bron : BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden. Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Locatie Gemeente
Geografische eenheid gemeente
Coordinatenstelsel WGS84 (4326)
Thema Ruimte en Infrastructuur
Openbaarheid Gearchiveerd
Status Beschikbaar
Wijzigingsfrequentie wekelijks
LODStars 1 ster: Open Data
High Value Data Lijst Nee
Type verandering bijgewerkt
Gecreëerd september 26, 2018, 22:29 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 6, 2022, 00:13 (CEST)