Stichtse Vecht Gebouwen met gezondheidzorgfunctie

  • Omschrijving : De informatie die hier wordt aangeboden is een lijst met gebouwen met gebruiksdoel gezondheidzorg aangevuld met adres, buurt, wijk en geografische locatie. Deze gegevens komen uit de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar gebouwen in de tijd kunnen wijzigen (nieuwbouw, sloop, verbouwing, adreswijziging en gebruiksdoel) worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van Stichtse Vecht doorgegeven worden en worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik.
  • Ter verduidelijking: De BAG gebruikt de termen gebouwen, verblijfobjecten en gebruiksdoelen. Binnen een gebouw kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is 1:1 gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen.
  • Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten. Grotendeels zullen deze gebruikersdoel wonen hebben maar er kunnen ook verblijfsobjecten met winkelfunctie bij zitten of zelfs verblijfsobjecten met woon en winkel functie.
  • Bron : BAG
  • Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
  • Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
thema bestuur
wijzigingsfrequentie wekelijks
Contact URI
Contact email
Publisher URI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichtse_Vecht
Publisher email data@stichtsevecht.nl
temporal Vanaf aug 2018
Gecreëerd augustus 15, 2018, 13:46 (CEST)
Laatst gewijzigd april 20, 2019, 00:10 (CEST)