Wijklijnmeldingen Dordrecht
DONL DONL success success

NB: Deze data wordt (tijdelijk) niet meer geüpdatet vanaf 08 juli 2019. Er zijn veel gebruikers van de openbare ruimte. Hoofdzakelijk zijn dit de bewoners van Dordrecht, maar ook bedrijven en bezoekers. Daarnaast vallen er veel aspecten onder de openbare ruimte. Het is niet alleen het Groen en de Wegen, straten en pleinen, maar het gaat ook over (zwerf) afval, openbare verlichting, speelplaatsen, hondenpoep, riolering, water, gemalen, verkeersregelinstallaties, graffiti, enz. Al deze gebruikers melden klachten, stellen vragen, hebben verbetervoorstellen. Hiervoor gebruiken zij de wijklijn. Via zowel de telefoon, de gemeentelijke website als een app kunnen meldingen worden gedaan.

De wijklijnmeldingen zijn beschikbaar in CSV en Shape format.

Gebruiksvoorwaarden: www.dordrecht.nl/opendata-proclaimer-privacy

De data-eigenaar is te bereiken via het contactformulier achter deze link: https://www.dordrecht.nl/pls/iform/formEgemFormToon?F_FORMNR=102927&F_PARAMS=4871:Wijklijnmeldingen:Dordrecht

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Locatie Gemeente
Thema Ruimte en Infrastructuur
registratiehouder Gemeente Dordrecht
Verstrekker Cluster Wijken
Aanmelder Beheerder Open Data Drechtsteden
Status Beschikbaar
Wijzigingsfrequentie Wekelijks
LODStars 4 sterren: Met URI
High Value Data Lijst Ja
Type verandering bijgewerkt
Gecreëerd september 6, 2016, 11:16 (CEST)
Laatst gewijzigd augustus 6, 2022, 17:07 (CEST)