62 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Meldingen Openbare Ruimte Slim Melden Utrecht 257 keer bekeken

  Deze dataset wordt periodiek aangevuld met de meldingen openbare ruimte. Deze meldingen worden gedaan via Slim Melden.
 • Meldingen Openbare Ruimte Schiedam 133 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht van alle meldingen over de open ruimte in de gemeente Schiedam vanaf 30 juni 2011. Bron: Het "zaaksysteem" van de gemeente waarin de meldingen worden...
 • Wijklijnmeldingen Dordrecht 50 keer bekeken

  Er zijn veel gebruikers van de openbare ruimte. Hoofdzakelijk zijn dit de bewoners van Dordrecht, maar ook bedrijven en bezoekers. Daarnaast vallen er veel aspecten onder de...
 • Strooiroutes Tilburg 30 keer bekeken

  Beschrijving: De strooiroutes van het BAT, voor wegen en fietspaden Bron: BAT Doel registratie: Inzichtelijk maken van de strooiroutes Beperkingen: Deze dataset is niet...
 • Stedelijk groen gebieden Tilburg 17 keer bekeken

  Beschrijving: Dit zijn parken met een cultuurhistorisch karakter, evenals de grotere groene verblijfsgebieden met een gebruik en uitstraling op bovenwijks, stedelijk niveau...
 • Openbare toiletten Tilburg 47 keer bekeken

  Beschrijving: Locatie van openbare toiletten in Tilburg. Bron: Kernregistratie Tilburg Doel registratie: - Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of...
 • Monumentale bomen Tilburg 29 keer bekeken

  Beschrijving: De gemeentelijke lijst van Monumentale Bomen Tilburg (GLMB) wordt door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Deze lijst omvat een inventarisatie...
 • Hondenuitlaatplaatsen Tilburg 48 keer bekeken

  Beschrijving: Een hondenuitlaatplaats kan een uitlaatstrook of een losloopzone zijn. Een uitlaatstrook is een grasberm waar mensen hun hond aangelijnd kunnen uitlaten. Een...
 • Civiele kunstwerken Tilburg 26 keer bekeken

  Beschrijving: Civieltechnisch bouwkundig duurzame voorziening in de openbare infrastructuur t.b.v. wegen, water, waterkeringen, spoorbanen en recreatie (o.a. bruggen,...
 • Openbare afvalcontainers Tilburg 70 keer bekeken

  Beschrijving: Bij openbare containers wordt afval gescheiden in verzamelcontainers voor papier, plastic, rest, glas, textiel, drankkartons, metaal, luiers en...
 • Woongebieden Tilburg 34 keer bekeken

  Beschrijving: De woongebieden beslaan het grootste deel van de openbare ruimte in Tilburg. Functie: wonen en verblijven. De woongebieden kennen verschillende functies en...
 • Winkelgebieden Tilburg 43 keer bekeken

  Beschrijving: Gebieden met als hoofdfunctie detailhandel en horeca. Omvat de wijkwinkelcentra en buurtwinkelcentra. Dit zijn gebieden waarbij aan straten of pleinen winkels...
 • Werkgebieden Tilburg 21 keer bekeken

  Beschrijving: De bedrijventerreinen (werkgebieden) bestaan uit grotere en kleinere gebieden met industrie, (groot)handelsbedrijven, showrooms en/of kantoren. Bij...
 • Stroomgebieden Tilburg 24 keer bekeken

  Beschrijving: Tilburg kent een duidelijke structuur van hoofdwegen die de gemeente ontsluiten en de wijken met elkaar verbinden. Primaire functies zijn vervoer en verkeer,...
 • Hondenpoepbakken Tilburg 34 keer bekeken

  Beschrijving: In een hondenpoepbak kun je de opgeruimde hondenpoep weggooien Bron: Beheersysteem gemeente Tilburg Doel registratie: Inzicht geven over de verspreiding van...
 • OVL Uithoorn 102 keer bekeken

  Openbare verlichting van de gemeente Uithoorn.
 • Afvalcontainers Nieuwegein 12 keer bekeken

  Afvalcontainers binnen de gemeente Nieuwegein
 • OVL Heerlen 310 keer bekeken

  Openbare verlichting van de gemeente Heerlen
 • Rioolputten Tilburg 24 keer bekeken

  Beschrijving: Een rioolput wordt ook wel een inspectieput genoemd en dient ervoor om inspecties in een rioolstelsel uit te kunnen voeren. Verder komen rioolputten ook voor op...
 • Rioolstrengen Tilburg 20 keer bekeken

  Beschrijving: Een rioolstreng is een rioolleiding tussen twee rioolputten. De lengte van een rioolstreng kan variëren van een meter tot vele tientallen meters en wordt...