59 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Aanvullende Openbaar Vervoer AOV 35 keer bekeken

  Beschrijving: Aantal ritten per periode met Aanvullende Openbaar Vervoer (AOV) gebaseerd op de facturen vanaf 1-1-2015. Het databestand bevat de volgende velden: woonplaats:...
 • Privé Vervallen: Bevolking Schiedam
  54 keer bekeken

  Deze dataset bevat gegevens over de bevolkingsopbouw in Schiedam in 2014. VERVALLEN Gegevens verouderd
 • Bevolkingsprognoses Schiedam 47 keer bekeken

  Deze datasets geven de prognose weer voor de ontwikkeling van de bevolking in Schiedam, uitgesplitst naar leeftijd. Het eerste prognosejaar is 2016 en de prognose loopt door tot...
 • Jeugdzorg aanbieders actueel - Zaanstad 61 keer bekeken

  Beschrijving van de data Beschrijving: Alle actueel gecontracteerde zorgaanbieders die gespecialiseerde jeugdzorg leveren aan Zaanstad per categorie en zorgprofiel. Bron:...
 • Beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp 2017/2018 - Utrecht 77 keer bekeken

  Beschrijving: Overzicht beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp OPMERKING: Deelsheets per periode van twee weken 2017 en 1ste helft 2018 per week Bron: Gemeente...
 • Jongeren AWBZ 2011-2014 18 keer bekeken

  Jongeren met een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) indicatie in Utrecht in de jaren 2011 tm 2014. Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren tot 18...
 • Zorginstellingen Utrecht 45 keer bekeken

  Alle zorgvoorzieningen in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: locatienaam; organisatie; adres; postcode; wijk; buurt; hoofdfunctie (bijv...
 • Welzijnsinstellingen 39 keer bekeken

  Welzijnsvoorzieningen in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: locatienaam; organisatie; adres; postcode; wijk; buurt; hoofdfunctie (bijv...
 • Meldingen jeugd- en wijkteams (op aanvraag) 21 keer bekeken

  Beschrijving van de data Beschrijving: De door de jeugd- en wijkteams gedane aanmeldingen voor specialistische Jeugd- en WMO-zorg. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan...
 • Percentage onvoldoende redzaamheid monitor Buurtteams 9 keer bekeken

  Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Percentage onvoldoende redzaamheid aanvang Beschrijving: Percentage klanten met score onvoldoende zelfredzaamheid bij aanvang begeleiding,...
 • ZRM-scores bij aanvang 12 keer bekeken

  ZRM-scores bij aanvang hulpverlener per buurtteam uit het rapport Monitor buurtteams sociaal 2016 Bron: Rapport: Monitor buurtteams sociaal 2016 Doel registratie: Dit bestand...
 • Oordeel woonomgeving 28 keer bekeken

  Dataset mbt oordeel van Utrechtse inwoners over de woonomgeving in Utrecht op totaal- en wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: rapportcijfer algemeen...
 • Aanvragen minimaregelingen (details op aanvraag) 37 keer bekeken

  Beschrijving: Alle aanvragen voor een toekenning minimaregeling per type minimaregeling vanaf 1-1-2015. Het maakt hierbij niet uit of deze aanvragen na toetsing wel of niet...
 • Scholen en Kinderopvang Schiedam 41 keer bekeken

  Overzicht van scholen en kinderopvanglocaties in Schiedam
 • Aangifte van overlijden (op aanvraag) 28 keer bekeken

  Aantal aangiftes van overlijden, gespecificeerd naar periode. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open data...
 • Debiteurensaldo en terugvordering MO (op aanvraag) 17 keer bekeken

  Debiteurensaldo MO. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open data betreft.
 • Leerlingenvervoer (op aanvraag) 15 keer bekeken

  Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open data betreft.
 • Woningaanpassingen WMO (Op aanvraag) 13 keer bekeken

  Het aantal woningaanpassingen in het kader van de WMO per periode. Deze set wordt op aanvraag ontwikkeld. Dan wordt ook besloten welk deel van de informatie besloten en open...
 • Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - eigen kracht door buurtteam versterkt 2015 ... 9 keer bekeken

  Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt Bron: Rapport: Monitor buurtteams sociaal 2016 Doel registratie: Dit...
 • Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Doorverwijzing aanvullende specialistische ... 4 keer bekeken

  Beschrijving: Heeft er bij deze klant doorverwijzing plaatsgevonden naar aanvullende specialistische zorg Bron: Rapport: Monitor buurtteams sociaal 2016 Doel registratie: Dit...