Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft een schat aan informatie. Over alles wat zichtbaar is in de openbare ruimte, geografische data, statistieken over de bevolking en over toekomstige ontwikkelingen. Een deel hiervan publiceren wij als vrij beschikbare data. Zo stimuleren we het hergebruik van informatie, leveren we een bijdrage aan een transparante overheid en helpen we met samenwerking tussen de gemeente en haar partners. De informatie bevat geen juridisch advies en wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat voor de juistheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Als u vragen of suggesties heeft, stuur dan een mail naar opendata@denhaag.nl Op de OpenData App store zijn Apps te vinden die met open data zijn gemaakt.