Naam:
Gemeente Den Haag
URL:
gemeente-den-haag
Omschrijving:
 
Image URL:
 
Portaal introtekst:
# Den Haag open data Welkom op het open data platform van de gemeente Den Haag! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Den Haag. Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan [contact](mailto:datashop@denhaag.nl) met ons op. De gemeente Den Haag wil voldoen aan de Wet Open Overheid (Woo) door actief zoveel mogelijk open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. ## Open data is: * openbare data, * zonder auteursrechten of rechten van derden, * bekostigd uit publieke middelen, * verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie, * liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen, * liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden. ## Waardevolle informatie Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Den Haag veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Volgens onderzoek kan open data grote economische waarde hebben voor de samenleving. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Den Haag deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk. Voorbeelden van kaarten en grafieken gemaakt met open data zijn op [www.kaartendenhaag.nl](https://geoportaal-ddh.opendata.arcgis.com/) te vinden. ## Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Den Haag Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Den Haag, zoals geplaatst op denhaag.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen. De gemeente Den Haag stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Den Haag sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.
GeoNetwork URL:
 
GeoNetwork gebruikersnaam:
 
GeoNetwork wachtwoord: