712 datasets gevonden

Filter Resultaten
 • Meldingen Openbare Ruimte Slim Melden utrecht

  Deze dataset wordt periodiek aangevuld met de meldingen openbare ruimte. Deze meldingen worden gedaan via Slim Melden.
 • Cameraregister Utrecht

  Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vind je de volgende camera's: camera's tbv Openbare Orde en Veiligheid; camera's tbv Centraal Toezicht Openbaar Vervoer; camera's tbv...
 • Tarieven gemeentelijke heffingen Utrecht

  Dit zijn de tarieven die de gemeente Utrecht vraagt voor de verschillende heffingen van de gemeente. Per verordening zijn de tarieven weergegeven voor de belastingjaren 2019 tot...
 • Evenementen 2021

  Evenementen Utrecht. In de dataset staan de volgende gegevens vermeld: Opbouw start Afbouw einde Datum Starttijd Eindtijd Naam evenement Locatie Activiteit Vergunning / aanvraag
 • OVL Utrecht

  Lichtmasten (lantaarnpalen) in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: type; wijk; buurt; straat; geocoordinaten (X en Y).
 • Fietstellingen 2016

  Dataset m.b.t. fietstellingen op 11 locaties in Utrecht gedurende het hele jaar 2016.
 • Algoritmeregister Utrecht

  Dit is het Utrechtse algoritmeregister. Hier vindt u een overzicht van de Utrechtse digitaliseringstrajecten waarbij een algoritme en/of voorspellend model een rol vervult. We...
 • Informatieregister gemeente Utrecht

  Overzicht van de datasets die gebruikt worden binnen gemeente Utrecht. Het overzicht is een resultaat van een inventarisatie van datasets die momenteel wordt uitgevoerd binnen...
 • Laadpalen

  Laadpalen voor elektrische auto's in Utrecht (193 in totaal) met daarbij de volgende informatie weergegeven: objectnummer laadpaal; adres laadpaal; X en Y coördinaten...
 • Tellingsbestand verkiezingen Tweede Kamer kieskring Utrecht

  Beschrijving: Dit is het bestand dat is ontstaan door de invoer van de gegevens uit de processen-verbaal van alle stembureaus in de kieskring Utrecht. De kieskring Utrecht is...
 • Tellingsbestand verkiezingen Tweede Kamer 2021

  • Beschrijving: Dit is het bestand dat is ontstaan door de invoer van de gegevens uit de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Utrecht. De publicatie van deze...
 • Afvalbakken

  Overzicht van bovengrondse afvalbakken in de gemeente Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: type; wijk; buurt; straat; coördinaten (latitude...
 • Evenementen 2020

  Evenementen Utrecht. In de dataset staan de volgende gegevens vermeld: Opbouw start Afbouw einde Datum Starttijd Eindtijd Naam evenement Locatie Activiteit Vergunning / aanvraag
 • Bomen

  In Utrecht staan ongeveer 160.000 gemeentelijke bomen in ruim 550 verschillende soorten (2017). De gemeentelijke bomen zijn te vinden op de bomenkaart:...
 • Gemeente wijk buurtgrenzen Utrecht 2020

  Dataset mbt de grenzen van de gemeente, wijken en buurten van Utrecht uit 2020.
 • Top 15 attracties bezocht of van plan te bezoeken buitenlandse toeristische b...

  Deze open dataset is afkomstig uit het Bezoekersonderzoek 2017-2018 dat door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht is uitgevoerd. In de rapportage (link staat hieronder)...
 • Havens Utrecht

  Overzicht van havens in de gemeente Utrecht
 • Schriftelijke vragen gemeenteraad Utrecht 2019

  Schriftelijke vragen gemeenteraad 2019 Schriftelijke vragen die vanuit de gemeenteraad Utrecht zijn gesteld aan college van B&W in het jaar 2019. Meer informatie over de...
 • Wob verzoeken - overzicht 2020

  WOB verzoeken bij gemeente Utrecht in 2020. bron: Interne bedrijven, gemeente Utrecht
 • WOB verzoeken Utrecht - overzicht 2019

  WOB verzoeken bij gemeente Utrecht in 2019. bron: Interne bedrijven, gemeente Utrecht