Archeologische waarden en verwachtingen Den Haag
DONL DONL success success

  • Beschrijving: Op deze kaart is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief. Zo wordt aangesloten bij de nieuwe wetgeving en het onderliggende Europees Verdrag van Malta, die beogen archeologie vast onderdeel te laten zijn van de besluitvorming over de ruimte.
  • Bron: gemeente Den Haag
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Viewer: https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a97a1d94b3f840518f2ec15f911f638e
  • Coƶrdinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Locatie Gemeente
Coordinatenstelsel RD (28992)
Thema Cultuur en recreatie
Sub-Thema Cultuur
registratiehouder geen idee
Verstrekker e-mail opendata@denhaag.nl
Aanmelder Beheerunit open data
Status Beschikbaar
Wijzigingsfrequentie statisch
LODStars 3 sterren: Open formaat
kwaliteit goed
High Value Data Lijst Nee
Type verandering bijgewerkt
Gecreƫerd maart 1, 2018, 12:44 (CET)
Laatst gewijzigd oktober 21, 2021, 07:49 (CEST)