Bevolkingsprognose Den Haag 2012-2020

Voor veel gemeentelijke beleidsterreinen is het cruciaal om inzicht te hebben in de toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking. Ook veel bedrijven en particuliere instellingen in de stad hebben dit inzicht nodig als basis voor hun investeringen en – strategische - keuzes. Voor sommige doeleinden volstaat een bevolkingsprognose op gemeentelijk of op stadsdeel niveau. Voor andere doeleinden is het noodzakelijk om af te dalen naar wijk- en buurtniveau. Dit rapport presenteert de uitkomsten van de prognose tot 2020 voor de stad Den Haag en voor de acht stadsdelen. Daarnaast biedt het opgemeentelijk niveau een prognose van de bevolking naar aantal en typen huishoudens en naar etnische groepen.

Gebruikte externe bronnen : Primos prognose 2011, Provinciale prognose Zuid-Holland 2010, PBL/CBS prognose 2011.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Huisvesting
Aanmelder Beheerunit open data
versie 1.0
versietoelichting eerste versie
Wijzigingsfrequentie incidenteel
Contact URI www.denhaag.nl/opendata
Contact email opendata@denhaag.nl
Geografische eenheid Gemeente, Stadsdeel
Publisher URI Gemeente Den Haag
Publisher email opendata@denhaag.nl
spatial
temporal 2012/2020
Gecreëerd mei 23, 2017, 12:38 (CEST)
Laatst gewijzigd februari 28, 2018, 21:35 (CET)