Bevolkingsprognose Den Haag 2013

De omvang en samenstelling van de bevolking is van grote betekenis voor gemeentelijk beleid en dienstverlening. Om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen is inzicht nodig in hoe de bevolking zich in de nabije en verdere toekomst ontwikkelt en van samenstelling verandert. Ook bedrijven en particuliere instellingen in de stad baseren hun investeringen en – strategische - keuzes (mede) op deze inzichten. Dat is de reden dat de gemeente periodiek een bevolkings- en huishoudensprognose maakt, gebaseerd op de laatste demografische inzichten en het actuele bouwprogramma. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van de prognose 2013. Het rapport beperkt zich tot de feitelijke uitkomsten en gaat nadrukkelijk niet in op de betekenis voor de verschillende beleidsvelden.

Gebruikte externe bronnen : Primos prognose 2011, Provinciale prognose Zuid-Holland 2010, PBL/CBS prognose 2011.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Huisvesting
Aanmelder Beheerunit open data
versie 1.0
versietoelichting eerste versie
Wijzigingsfrequentie incidenteel
Contact URI www.denhaag.nl/opendata
Contact email opendata@denhaag.nl
Geografische eenheid Gemeente, Stadsdeel
Publisher URI Gemeente Den Haag
Publisher email opendata@denhaag.nl
spatial
temporal 2013
Gecreëerd mei 23, 2017, 12:45 (CEST)
Laatst gewijzigd februari 28, 2018, 21:36 (CET)