Ontplofbare oorlogsresten bodembelastingkaart Den Haag
DONL DONL enqueued enqueued

  • Beschrijving: Als gevolg van de vele oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, kunnen niet gesprongen ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven in de bodem van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft laten onderzoeken op welke plaatsen CE achter kunnen zijn gebleven. Hiervoor is een historisch onderzoek uitgevoerd. Binnen een dergelijk onderzoek wordt gezocht in o.a. archieven naar gebeurtenissen in de oorlog die mogelijk hebben geleid tot het achterblijven van ontplofbare oorlogsresten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de daarvoor geldende richtlijnen zijn risicogebieden afgebakend. De gebeurtenissen (oorlogshandelingen) en risicogebieden zijn op kaart weergegeven. In de onderzoeksrapportage zijn de gebeurtenissen beschreven en de manier waarop de risicogebieden zijn bepaald toegelicht. De gegevens zijn met name van belang bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden o.a. graven in de grond, het uitvoeren van heiwerkzaamheden, aanbrengen van damwanden, sonderen e.d. Dergelijke werkzaamheden kunnen, bij contact met het explosief of trillingen, leiden tot ongecontroleerde explosies. Om dit risico tot het minimum te beperken is in de meeste gevallen binnen risicogebieden aanvullend onderzoek noodzakelijk. Een eerste vervolgstap is dan het uitvoeren van een risicoanalyse. De grondroerder is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het vervolgonderzoek.
  • Kaartviewer: https://arcg.is/LfzrL
  • Metadata: Uitgebreide metadata is te vinden in het spreadsheet 'Metadata ontplofbare oorlogsresten Bodembelastingkaart' in de dataset.
  • Bron: Gemeente Den Haag
  • Doel registratie: inventarisatie
  • Coƶrdinatenstelsel: RDnew.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Locatie Gemeente
Coordinatenstelsel WGS84 (4326)
Thema Natuur en milieu
Sub-Thema Bodem
Registratiehouder e-mail opendata@denhaag.nl
Verstrekker Open Data gemeente Den Haag
Verstrekker e-mail opendata@denhaag.nl
Aanmelder Beheerunit open data
Openbaarheid Beschikbaar
Status Beschikbaar
Wijzigingsfrequentie incidenteel
LODStars 3 sterren: Open formaat
kwaliteit Goed
High Value Data Lijst Nee
Type verandering bijgewerkt
Gecreƫerd juni 19, 2018, 14:42 (CEST)
Laatst gewijzigd februari 2, 2021, 13:43 (CET)