DE STAD: MAGNEET, ROLTRAP EN SPONS, Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest Den Haag

De grote steden in Nederland groeien. Er lijkt de laatste jaren zelfs een versnelling van die bevolkingsgroei te zijn ingezet. De trek naar de stad door jongeren is toegenomen en het vertrek uit de stad is afgenomen. Met de bouw van de Vinex-wijken zijn jonge gezinnen in toenemende mate in de stad blijven wonen. Dit rapport wil de Agenda Stad van het kabinet voeden met inzichten uit recente bevolkingsontwikkelingen in stedelijke regio’s, en benoemt enkele opgaven en dilemma’s voor het beleid ten aanzien van de steden en stedelijke regio’s. Of de groei van de steden doorzet, is namelijk lang niet zeker. Immers, de stedelijke groei en ontwikkeling zijn vooral afhankelijk van de keuzes die jongeren en jongvolwassenen maken wat betreft hun huishoudensvorming, hun woonplek en hun arbeidscarrière.

Data en bronnen

Extra Informatie

Veld Waarde
Taal Nederlands
Thema Migratie en Integratie
Aanmelder Beheerunit open data
versie 1.0
versietoelichting eerste versie
Wijzigingsfrequentie eenmalig
Contact URI www.denhaag.nl/opendata
Contact email opendata@denhaag.nl
Geografische eenheid Gemeente, Wijken en Stadsgewesten
Publisher URI Gemeente Den Haag
Publisher email opendata@denhaag.nl
spatial
temporal
Gecreëerd mei 23, 2017, 12:59 (CEST)
Laatst gewijzigd februari 28, 2018, 21:36 (CET)